آرشیو برچسب های: مطالعه

روش های بهبود مهارت مطالعه

راهکارهای بهبود مهارت مطالعه

اکثر افراد جامعه معتقدند که مطالعه مجدد مطالب کتاب های درسی در شب قبل از آزمون، جهت آمادگی برای آزمون کافی می باشد و دیگر نیازی به مطالعه مستمر در طی سال نیست، اما باید گفت مطالعه مستمر بهترین راه برای یادگیری و به خاطر سپردن مطالب می باشد. در حالت ایده آل باید برای…