این صفحه را برای این طراحی کردیم تا اگر از ما گله یا شکایت یا نقد و… داشتید، به راحتی با ما ارتباط بگیرید و به ما اعلام کنید. ما هم به شما قول می‌دهیم چون شما و رضایتتان و کارمان برای ما مهم است، بدون فوت وقت آن را پیگیری کنیم تا رضایت شما را دوباره جلب کنیم.

  • این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .