خرید و قیمت کتاب های فرهنگی
ارتباط سریع و آسان در واتساپ

نمایش 1–12 از 28 نتیجه

کتاب های فرهنگی به آثاری در مورد فرهنگ منتشر می‌شوند و با موضوع فرهنگ ارتباط دارند. برخی کتاب‌های این دسته در کتابفروشی اینترنتی جریان کتاب موضوعاتی را پوشش می‌دهند که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

موضوعات زیرمجموعۀ کتاب های فرهنگی

بعضی از این دسته کتاب‌ها به هویت ملی و ایرانی و اسلامی ما پرداخته‌اند و تغییرات و نگرش‌های مربوط به این زیرموضوع را هدف نقد و بررسی و تحلیل قرار می‌دهند.
قسمتی از کتابهای فرهنگی به اجزای فرهنگ ایران و جهان پرداخته‌اند؛ به‌عنوان مثال نگرش فرهنگی مردم ایران در طول تاریخ به زنان، نگاه فرهنگی ما در حال حاضر به ازدواج و… .

مخاطبان کتب فرهنگی

مخاطب کتابهای اینچنینی را بیشتر، کسانی تشکیل می‌دهند که تخصص یا حرفه‌شان آن‌ها را به‌سوی مطالعۀ این دسته کتاب ها کشانده است. چند دسته از افراد را در زیر نام می‌بریم.

  • پژوهشگران؛
  • مدرسان؛
  • استادان دانشگاه؛
  • فعالان فرهنگی؛
  • سخنرانان؛
  • خطبا.